Turkish|  English|  Arabic
Yüz Germe | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz Yüz Germe | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz
a18

Kişilerin topluma yansıyan tarafı kuşkusuz yüzleridir. Bu yönü  itibarı ile insanın genç ve dinlenmiş görünen, güzel bir yüze sahip olması, gerek özel  gerekse iş hayatında mutlu ve başarılı olmasını sağlayacaktır. Çünkü insanlar birbirleri ile konuşmadan önce yüzlerini görür ve ilk yargılamayı ona göre yaparlar.Yüz estetiği konusunda son yıllarda kaydedilen ilerlemeler sayesinde, tedaviler kolaylaşmış ve hastalar daha çabuk iyileşerek, normal yaşantılarına daha kısa sürede dönebilme imkanına kavuşmuşlardır. Yüz estetiği müdahaleleri ile yüzündeki istemediği ya da beğenmediği görüntüden kurtulup daha genç, daha  güzel bir yüze sahip olan kişilerin, kendine olan güvenlerinin arttığı da bilinen bir gerçektir.

Yüz estetiğinde genç, dinlenmiş ve güzel görünümü sağlamaya yönelik yöntemler  çok çeşitlidir. Bu yöntemleri ameliyatsız uygulamalar ve yüz estetiği ameliyatları olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz. Ameliyatsız uygulamalar yağ dokusu ve dolgu maddesi enjeksiyonları, lazer tedavileri, botilinum toxin (Botox veya disport) enjeksiyonları, askı yöntemleri vb uygulamalardır. Ameliyatlı yöntem ise yüz germe ( face lift ) olarak bilinen tekniktir. Bazen sadece ameliyatsız yöntemleri uygulayarak  güzel sonuç elde edilebilir. Ancak yüzde belirgin sarkma meydana gelmiş ise yüz germe ameliyatı yapılarak aşağı doğru sarkan dokuların eskiden olduğu orijinal yerlerine taşınması gerekir. Yüz germe ameliyatından istenilen sonucu elde etmek için bazen dolgu maddesi, yağ enjeksiyonu veya botilinum toksin ( botox veya disport ) uygulamalarını da ek olarak aynı seansta ya da 1 hafta 10 gün sonra yapmak gerekebilir. Bu nedenle yüz estetiği olmayı arzu eden kişilerin ameliyat öncesinde  seçtiği plastik cerrahı tarafından çok dikkatli bir şekilde muayene edilip, ayrıntıların ve ek uygulamaların gerekip gerekmediği uzun uzun konuşulmalıdır.

Yüz germe ( Face lift ) ameliyatları:

Yüzü  güzelleştirmek, gençleştirmek ve daha estetik bir görünüme kavuşturmak için yapılabilecek yüz germe ameliyatları değişik tekniklerle gerçekleştirilebilir. Bu ameliyatlar çoğunlukla genel anestezi ile yapılmakla beraber sınırlı girişimlerde ve  sağlık sorunu olan ileri yaş hastalarda  lokal anestezi ve sedasyonla da yapılabilir.

Yüz germe ameliyatlarını yapılan germe işlemine dahil edilen dokulara  göre,  kesilerin  şekline göre, ya da yüzün bölümlerine göre faklı olarak sınıflayabiliriz.

Yüzün bölümlerine göre yüz germe ameliyatları

o Alın germe

o Orta yüz germe

o Boyun germe

o Tüm yüzün gerilmesi

Dahil edilen dokulara göre yüz germe ameliyatları

o Sadece deri  dokusunun gerilmesi

o MACS lift

o SMAS  yüz germe

o Kompozit yüz germe ( subperiosteal )

Kesilerin şekline göre yüz germe ameliyatları

o Bikoronal insizyon

o S- lift

o Kısa izli yüz germ

o Endoskopik  yüz germe

Hastaya bu tekniklerden hangisinin uygulanacağına ve ek olarak dolgu, yağ  enjeksiyonu veya botilinum toksin (Botox- Disport) uygulamasının gerekip gerekmediğine karar verebilmek için, hastayı görüp, muayene etmek ve beklentilerini tam olarak anlamak çok önemlidir.

Yüz estetiği uygulamalarında yüzü bir bütün olarak düşünürsek, yüzün bölümlerinin de  ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği açık olarak ortaya çıkmaktadır. Yüz germe ameliyatları yaparken göz kapaklarının da değerlendirilmesi ve aynı anda göz kapağı estetiğine   ( Blefaroplasti ), kaşların kaldırılıp kaldırılmayacağına, dudakların dolgunlaştırılıp dolgunlaştırılmayacağına da karar vermek gerekir.

Endoskopik Orta yüz ve Alın germe – gençleştirme:

Yüz gençleştirme ameliyatlarında alın ile üst göz kapağını, alt göz kapağı ile orta yüz bölgesini, bir birinden ayırt etmeden değerlendirmek gerekmektedir. Son yıllarda endoskop kullanılarak çok daha küçük kesiler yapmak süretiyle, alın, göz kapakları ve orta yüze müdahale edilebilmektedir. Üst göz kapaklarındaki fazlalık derinin sebebi, aslında kaş ve alın düşüklüğü olabilir. Orta yüz ile de alt göz kapağı arasında keskin geçişler yerine, yumuşak geçişler sağlanırsa elde edilecek genç ve estetik görünüm çok daha güzel olacaktır. Endoskopik yüz germe ameliyatları; genellikle deri fazlalığı olmayan ancak, alnı ve orta yüzü yerçekimi etkisi ile aşağı doğru yer değiştirmiş 30-45 yaş arası kişilerde yapılmaktadır.

Saç içinden yaklaşık 1 cm lik birkaç küçük kesi yapılır, bu kesilerden görüntüyü ekrana aktaran bir teleskop ve ameliyatı yapmaya yarayan disektör girilerek alınj ve kaşlar kaldırılabilir. Orta yüz ameliyatı da ağız içinden yapılan 1 veya 2 cmlik bir kesiden yine endoskop yardımı ile girilip görüntüyü ekrana aktararak orta yüzü yukarı gererek veya kaldırark ameliyat tamamlanır. Orta yüz ameliyatı göz kapağı estetiği ( blefaroplasti ) için yapılan göz altı kesisi ile de yapılabilir, böylece ağız içinde hiç kesi yapılmamış olur. Endoskopik yüz germe en derinden yapılabilen yüz germe tekniğidir. Bu teknikte yüzdeki dokular kemik dokusu üzerinden ( subperiosteal plan ) serbestleştirilirler, böylece yüzdeki tüm dokular yukarı taşınabilir.

Endoskopik yüz germe ameliyatı klasik yüz germe ameliyatına göre daha kısa sürede, çok daha küçük kesiler ile yapılan bir ameliyattır. Fakat yaşlanan her yüz bu ameliyata uygun değildir. Dokuları  sarkmış ancak deri fazlalığı olmayan 30 ila 45 yaş arası kişiler bu ameliyat için uygun adaydırlar. Deri fazlalığı olan kişilerde ise klasik yüz germe teknikleri uygulanmalı ya da bu teknikler endoskopik yüz germe ile kombine edilmelidirler.

Bu sayfada yüz estetiği ile ilgili hakkında  bilgi verilen uygulamalar,  sadece uzman hekimler tarafından   ve tam teşekkülü hastanelerde  yapılabilmektedir.  Kişilerin yüz yapıları, çok farklı özellikler gösterdiği için Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanına  danışıp muayene olmadan ameliyat planlamasının yapılması mümkün değildir.

[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
  1. Telefon numaranızı yazınız biz sizi arayalım.
WhatsApp Bilgi