Turkish|  English|  Arabic
Fue ( nakil ) Yöntemi | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz Fue ( nakil ) Yöntemi | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz

Dünyada ve türkiyede uygulanan son saç ekimi tekniği olan Follicular Unit Extraction yani FUE, hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar üreten bir saç ekimi girişimidir. FUE ile tüm saç ekimi girişimlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin tek tek başın saçsız bölgesine transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir.
FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde foliküler üniteler(GREFT) doğrudan derinin kök seviyesinden çıkarılır. Bu yöntem “non-invasive” olarak bilinir. FUE’de donör alanda neşter kullanılmaz, dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede gözle görülür bir iz kalmaz. , hastaya hiçbir komplikasyon yaratmadan , günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu çekenleri yeniden saçlarına kavuşturur. FUE’de ve FUT’ta çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır
Dr. Rassman kendisinin F.O.X. Prosedürü adını verdiği FUE yönteminin bilimsel sonuçlarını açıkladığında Cerrahi Merkezimiz bu ekstraksiyon yöntemini araştırdı. İlk olarak 2004 yılının hazıran ayında bir FUE operasyonu gerçekleştirdik. . Şu an kullanılan yaygın yöntem esas olarak Dr. Ray Woods’un ilk defa ortaya attığı ve Dr. William Rassman’ın geliştirdiği F.O.X. olarak da bilinen tekniğin geliştirilmiş halidir..
Saçsızlık 18 yaşından itibaren her dokuz erkekten birini tamamen saçlarıni kaybetmesi olarak etkileyen ve tüm erkeklerin hayatları boyunca en azından saçların seyrelmesi olarak kısmen etkileyen, kişiyi hem fiziksel hem de etkileri açısından ruhsal bir sorundur.
Ekibimizin FUE tekniğinde yaptığı ekimlerde bir seansta 1300 ila 1800 arası foliküler ünite(GERFT) nakletmektedir.
FUE çağdaş estetik cerrahiyi mikro cerrahi olarak sanatla buluşturarak , saçsızlık sorunu çekenlere bu sorundan kurtulmaları için çığır açan, doğal sonuçları nedeniyle diğer saç ekimi yöntemlerini geride bırakan bir devrimdir.
FUE ve FUT operasyonlarının sonuçları kozmetik olarak aynı mükemmellikte olmaktadır, iki yöntem arasındaki tek fark donör alanda köklerin alınma metodudu.r Ekim aşaması FUT yönteminde olduğu gibidir. FUE ve FUT operasyonlarının sonuçları kozmetik olarak aynı mükemmellikte olmaktadır..
Sonuç açısından kliniğimizde uyguladığımız FUT ve FUE yöntemleri arasında bir fark yoktur.
Bu yöntem hastalarımıza dünya standartlarında ,Türkiye’de 2004 hazıranından beri bu alandaki deneyimimiz ile uygulanmaktadır..
Foliküler Ünite Ekstraksiyonu’nun (FUE) seçilmesi gereken durumlar:
Operasyondan sonra zaman zaman başın tamamı traş edilmek isteniyorsa FUE tedavisi uygundur. Saçın 0.5 cm den kısa olması durumunda donör alandaki ince iz belli olabilir.
Az miktarda saç kökünün saçlanması istenen alana yeteceği durumlarda kliniğimizde FUE yöntemi tercih edilmektedir. Sadece şakak açıklığı bulunan kimselerde veya yanık ve iz tedavisinde FUE uygun bir yöntemdir.
Yeterli verici alana sahip olunmadığında. FUE verici kaynağı alanını önemli ölçüde genişletir. Özellikle nakil işlemi için vücudun diğer bölgelerinden kök alabilme olanağı köklerin sayısını büyük ölçüde arttırır
Çok genç ve cilt elastikiyeti çok yüksek hastalar geniş skar geliştirme eğiliminde olduklarından FUE tercih edilir.
Kısmen sakal bıyık ve kaş ekiminde etkili bir yöntemdir
FUE İşleminin Aşamaları :
Önce ense saçlarının traş edilmesi ile başlanır. Diğer yönteme göre daha geniş bir alan hazırlanması gerekir.
Köklerin alınacağı bölge lokal anestezi yapılarak uyuşturulduktan sonra 0.9-1 mm çapındaki çok ince iğnelerle köklere tek tek girilerek çıkarılır.
Bu metod ile elde edilen greftler foliküler ünitelerden oluşmaktadır ve üzerinde bir işlem yapılmasına genellikle gerek yoktur.
İstenen greft sayısı tamamlanıncaya kadar yukarıdaki işlemler bazen 2 gün arayla tekrarlanır.
İşlem baştan sona doktor tarafından gerçekleştirilir. İşlem için kalabalık bir ekibe gereksinim yoktur.
FUE metodu öncesi yapılacak FOX test ile kişilerin bu metod ile saç ekimine uygun olup olmadıkları tespit edilebilir.
özellikle cerrahi işlemden çekinen insanlar açısından da tercih edilen bir metod olmakla birlikte dezavantajları da olan bir yöntemdir.

[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
  1. Telefon numaranızı yazınız biz sizi arayalım.
WhatsApp Bilgi