Turkish|  English|  Arabic
Lateral Slit | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz Lateral Slit | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz

Merkezimizde saç nakli girişimlerinde, ilk defa Kanada ‘dan Hasson – Wong grubunun uygulamaya başladığı ve o günden bu güne giderek uygulaması genişleyen lateral slit yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntem ile açılan kanalların yönlendirmeleri sayesinde ekim sonucu diğer sistemlere göre hem daha yoğun hem de daha doğal olmaktadır. Bu teknik hazırlanan greftlerin kalınlığına göre her işlem öncesi özel hazırlanan bistüriler ile gerçekleştirilmektedir.
LATERAL SLIT ve Yoğun EKIM yöntemleri saç ekiminde ileri ekim teknikleridir. Yoğun emek, tecrübe ve uygun malzeme gereksinimi ön plandadır.

Lateral slit (coronal slit) tekniginin özellikleri:
*Kanallarin açılması için kullanilan ince bistüriler , saç ve greft kalınlığına ve planlanan cerrahiye göre spesifik olarak hazırlanır. Bu amaçla Hasson -Wong grubunun geliştirmiş olduğu özel bir aletten faydalanıyoruz.

*Bu metod ile kanallar diğer yöntemlere göre çok daha küçük açılarla açılır. özellikle ince cildi olanlarda , şakak bölgesine yapılan ekimlerde avantaj sağlamaktadır.

*Spesifik olarak hazırlanan bu ince bistüriler sayesinde saçlarinizin doğal açılanmalarını birebir taklit etmek mümkündür. özellikle saç çizgisine yakin bölümlerde çizginin doğallıgı için bu çalısma büyük faydalar getirmektedir.

*Bu bistürilerle açilan kanalın derinliği hazırlanan greftlerin kök uzunluguna göre ayarlandığından kanalların derin açılma riski yoktur. Bu da daha derin kanal açilabilen diğer malzemelerin yüzeysel ince damarlara zarar verme ihtimalinden bizi uzaklaştırmaktadır.

*Kanalların çapı greftlerle birebir örtüşmektedir. Dolayısıyla ıyılesme diğer malzemelerle yapılan ekimlere göre daha hızlı olmakta ve sonrasında yüzeyde cildinizden hiçbir farklılık (çukur ya da kabarıklık) hissedilmemektedir.

*Bu metodla ekilen greftlerde saç dizilişinin özelliğinden dolayı , ekilen saçların örtücülüğü diğer yönlendirme metodlarına göre daha fazla olmaktadır.

*Greftlerin birbirine baskı yapma olasılığı diğer (sagital ) metoddan daha düşük olduğundan sık yerleştirme olanaği sağlar.
Yoğun Ekim
Saç ekiminde “Yoğun Ekim -Dense Packing ” terimi santimetrekareye maksimum sayıda greft uygulanmasi işlemidir. Saç dökülmesinin olmadığı bölgelerde bu sıklık santimetrekarede 80-100 foliküler ünite( 140-220 saç kökü ) kadardır.
Saç ekiminde tek seansda hiçbir zaman bu sıklıga ulaşmak mümkün değildir. Zaten görüntünüzün değişmesi için bu sıklığa ulaşmaya da gerek yoktur. Normal sıklığın %50 si kadar sıklık bizi istenen sonuca götürmektedir.
Tekli saç kıllarını içeren greftlerle bu sıklık santimetrekarede 60-65 e ulaşabilse de 2 li ve 3 lü greftlerin kullanıldığı daha arka bölümlerde bu sıklığa ulaşmak saglıklı değildir. (greftlerin çapları da büyüdüğünden ) Saç ekiminde ideal sıklık santimetrekareye maksimum 40-50 foliküler ünite yerleştirmektir.( 2005 haziran da Brüksel de gerçekleştirilen Avrupa Saç Cerrahisi birliğinin düzenlediği kongrede bu sayının üzerindeki sıklıklarda saç kökü kaybının olabileceği aktarılmıştır. )
Yoğun ekim ancak tecrübeli ve bu sıklıkda bir ekim yapabilen bir ekiple, ayrıca uygun hazırlanan greftler ve buna uygun açılan kanallarla mümkündür. Köklerin yerleşeceği kanallar çok ince özel malzemelerle (0.6 mm il 1 mm arasinda)açilmaktadır.
Yoğun ekim ve lateral slit tekniklerinin birarada kullanımı sayesinde ayrıca FUT tekniğine göre ayristirilmis greftlerle, tek seansda inanılması güç sayılarda greft ekmemiz mümkün olmaktadır.
Elbette burada yoğunluk ekilecek alanın büyüklüğü ile ters orantılıdır. Yani ekim yapılacak alan genişledikce ,greftler daha seyrek yerleştirilmek zorundadır. Alan küçük ise aynı miktar greft daha sık yerleştirilir.
Alinan şerit mikroskop yerine çıplak gözle daha iri ve çok saçlı gruplar halinde hazırlanırsa greft sayısı da azalır. Mini ve mikrogreft tekniğinde uygulama böyledir. Bu yöntemde greftler ekim yapılacak alana daha aralıklı yerleştirilir. (santimetrekareye 8-10 foliküler ünite gibi ) Daha az bir emekle ,çok daha kısa sürede saç ekimi tamamlanabilir ama kesinlikle FUT tekniği ile yapılabilecek olanin daha altinda bir sıklık ve doğallık elde edersiniz.

Yukaridaki kişiye mini greft tekniği ile saç ekimi uygulanmiş olup saç çizgisi tamamen doğallıktan uzaktır. Burada greftlerin iri hazırlanmiş olması, ekilen saçların yönü ve bir sira halinde dizilmiş olması bu kötü görüntüye neden olmuştur. (Sonuç merkezimize ait değildir. Bize düzeltme amacıyla basvurmustur)
FUT metodu çok daha fazla emek isteyen ve tecrübe gerektiren bir metoddur. Gerçek FUT (genellikle tüm şerit yöntemleri FUT diye adlandırılmaktadır. çıplak gözle iri greftler halinde hazırlanan mini- mikrogreft tekniğinin FUT ile benzerliği yoktur. çıplak gözle FUT yapılmaz. Bunun için mikroskop şarttır.) tekniği ile greftler doğal gruplanmalarıyla aynı olacak şekilde çok ince hazırlanmaktadır.
FUT tekniğine uygun hazırlanan greftlerde , ikili greftlerin sayısı bir çok kişide üçlülerden daha fazladır. Normalde ense saçlarında %10 kadar tekli , %60 kadar 2’li bulunmakda , kalanı ise 3 lü ve 4 lü foliküler ünitelerden oluşmaktadır. 2’li hazırlanan greftlerin çokluğu nedeniyle greft sayısı da artmaktadır.
Daha yüksek greft sayıları elde edebilmek için kesinlikle foliküler üniteler bölünmemelidir. Bu işlem foliküler ünitenin doğal yapısını bozarak köklerin zarar görmesine neden olabilir. (Mini-mikrogreft tekniği bu şekilde dir ve artık dünyanın ileri merkezleri tarafından terkedilmiş bir greft hazırlama tekniğidir.)Yüksek greft sayısı elde edebilmenin yolu alinan şeridin büyüklüğünü arttırmak ve greft hazırlıgını mikroskoplarla yaparak olası kaybı önlemektir

[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
  1. Telefon numaranızı yazınız biz sizi arayalım.
WhatsApp Bilgi